هنرنمایی مرد معلول با صندلی چرخ دار

هنرنمایی مرد معلول با صندلی چرخ دار
ورزشکار معلول ۲۳ ساله با هنرنمایی با صندلی چرخ دارخود تحسین بسیاری را برانگیخته است.
۱۶:۱۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


هنرنمایی مرد معلول با صندلی چرخ دار

ورزشکار معلول ۲۳ ساله با هنرنمایی با صندلی چرخ دارخود تحسین بسیاری را برانگیخته است.
۱۶:۱۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


هنرنمایی مرد معلول با صندلی چرخ دار

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author