هم‌گروهی تیم علیرضا جهانبخش با نماینده رژیم اشغالگر قدس در لیگ اروپا

هم‌گروهی تیم علیرضا جهانبخش با نماینده رژیم اشغالگر قدس در لیگ اروپا
تیم فوتبال آلکمار که علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی را در اختیار دارد در لیگ اروپا هم‌گروه تیم فوتبال مکابی رژیم اشغالگر قدس شد.

هم‌گروهی تیم علیرضا جهانبخش با نماینده رژیم اشغالگر قدس در لیگ اروپا

تیم فوتبال آلکمار که علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی را در اختیار دارد در لیگ اروپا هم‌گروه تیم فوتبال مکابی رژیم اشغالگر قدس شد.
هم‌گروهی تیم علیرضا جهانبخش با نماینده رژیم اشغالگر قدس در لیگ اروپا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author