همه مصائب اشکان و العربی

همه مصائب اشکان و العربی
دژاگه که با بی تدبیری سران باشگاه قطری از این تیم کنار گذاشته شد و لوئیز خیمنز جایگزین او شد.

همه مصائب اشکان و العربی

دژاگه که با بی تدبیری سران باشگاه قطری از این تیم کنار گذاشته شد و لوئیز خیمنز جایگزین او شد.
همه مصائب اشکان و العربی

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author