همسر پورحیدری مهمان هیات مدیره استقلال

همسر پورحیدری مهمان هیات مدیره استقلال
دکتر شجاعی روز سه شنبه با دعوت مدیرعامل باشگاه استقلال در جلسه اعضا شرکت کرد.

همسر پورحیدری مهمان هیات مدیره استقلال

دکتر شجاعی روز سه شنبه با دعوت مدیرعامل باشگاه استقلال در جلسه اعضا شرکت کرد.
همسر پورحیدری مهمان هیات مدیره استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author