همسر پورحیدری: باشگاه استقلال هزینه‌های بیمارستان را تقبل نکرد

همسر پورحیدری: باشگاه استقلال هزینه‌های بیمارستان را تقبل نکرد
دکتر شجاعی همسر منصور پورحیدری می‌گوید سرمربی آبی‌پوشان شرایط این تیم را با پورحیدری در میان می‌گذارد.

همسر پورحیدری: باشگاه استقلال هزینه‌های بیمارستان را تقبل نکرد

دکتر شجاعی همسر منصور پورحیدری می‌گوید سرمربی آبی‌پوشان شرایط این تیم را با پورحیدری در میان می‌گذارد.
همسر پورحیدری: باشگاه استقلال هزینه‌های بیمارستان را تقبل نکرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author