هلاکت ۸۰ تروریست داعشی بدست روسها

هلاکت ۸۰ تروریست داعشی بدست روسها
جنگنده های روسیه هشت مرکز فرماندهی و شش انبار مهمات تروریست ها را در شهر تدمر سوریه هدف قرار دادند.
۱۸:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


هلاکت ۸۰ تروریست داعشی بدست روسها

جنگنده های روسیه هشت مرکز فرماندهی و شش انبار مهمات تروریست ها را در شهر تدمر سوریه هدف قرار دادند.
۱۸:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


هلاکت ۸۰ تروریست داعشی بدست روسها

عکس

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author