هلاکت یکی دیگر از فرماندهان داعش

هلاکت یکی دیگر از فرماندهان داعش
یکی از فرماندهان نظامی داعش در جنوب موصل به هلاکت رسید.
۱۲:۲۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


هلاکت یکی دیگر از فرماندهان داعش

یکی از فرماندهان نظامی داعش در جنوب موصل به هلاکت رسید.
۱۲:۲۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


هلاکت یکی دیگر از فرماندهان داعش

اتوبیوگرافی

تکست آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author