هفدهمین کنگره سراسری دندانپزشکی

هفدهمین کنگره سراسری دندانپزشکی
در هفدهمین کنگره سراسری دندانپزشکی با حضور متخصصان درمان ریشه، آخرین دستاوردهای دندانپزشکی در این حوزه بررسی شد.
۱۳:۳۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


هفدهمین کنگره سراسری دندانپزشکی

در هفدهمین کنگره سراسری دندانپزشکی با حضور متخصصان درمان ریشه، آخرین دستاوردهای دندانپزشکی در این حوزه بررسی شد.
۱۳:۳۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


هفدهمین کنگره سراسری دندانپزشکی

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author