هفته پنجم لیگ ستارگان قطر/ السد با پورعلی گنجی به دنبال ادامه صدرنشینی

هفته پنجم لیگ ستارگان قطر/ السد با پورعلی گنجی به دنبال ادامه صدرنشینی
امشب رقابت های هفته پنجم لیگ قطر به پایان می رسد و در یکی از دیدارهای شب پایانی السد صدرنشین رقابت ها با مدافع ملی پوش ایرانی خود در جدالی حساس به مصاف الغرافه می رود.

هفته پنجم لیگ ستارگان قطر/ السد با پورعلی گنجی به دنبال ادامه صدرنشینی

امشب رقابت های هفته پنجم لیگ قطر به پایان می رسد و در یکی از دیدارهای شب پایانی السد صدرنشین رقابت ها با مدافع ملی پوش ایرانی خود در جدالی حساس به مصاف الغرافه می رود.
هفته پنجم لیگ ستارگان قطر/ السد با پورعلی گنجی به دنبال ادامه صدرنشینی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author