هفته سوم لیگ برتر والیبال؛ / بانک سرمایه به صدر رسید

هفته سوم لیگ برتر والیبال؛ / بانک سرمایه به صدر رسید
با شکست پارسه در ساری، تیم پرستاره بانک سرمایه بعد از 3 هفته بالاخره به صدرجدول لیگ والیبال رسید تا به عنوان تنها تیمی که 3 برد 3 امتیازی متوالی را دارد بالاتر از سایر تیم ها قرار بگیرد.

هفته سوم لیگ برتر والیبال؛ / بانک سرمایه به صدر رسید

با شکست پارسه در ساری، تیم پرستاره بانک سرمایه بعد از 3 هفته بالاخره به صدرجدول لیگ والیبال رسید تا به عنوان تنها تیمی که 3 برد 3 امتیازی متوالی را دارد بالاتر از سایر تیم ها قرار بگیرد.
هفته سوم لیگ برتر والیبال؛ / بانک سرمایه به صدر رسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author