هفته دوم لیگ برتر؛/ گزارش زنده؛ پدیده 0 – سیاه جامگان 0

هفته دوم لیگ برتر؛/ گزارش زنده؛ پدیده 0 – سیاه جامگان 0
یکی از حساس ترین بازی های هفته دوم لیگ برتر، در مشهد برگزار می شود، دیداری که در آن تیم های پدیده و سیاه جامگان به مصاف یکدیگر می روند.

هفته دوم لیگ برتر؛/ گزارش زنده؛ پدیده 0 – سیاه جامگان 0

یکی از حساس ترین بازی های هفته دوم لیگ برتر، در مشهد برگزار می شود، دیداری که در آن تیم های پدیده و سیاه جامگان به مصاف یکدیگر می روند.
هفته دوم لیگ برتر؛/ گزارش زنده؛ پدیده 0 – سیاه جامگان 0

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author