هفته اول بوندسلیگا/ ترکیب اصلی دورتموند و ماینس

هفته اول بوندسلیگا/ ترکیب اصلی دورتموند و ماینس
بروسیا دورتموند از ساعت 18 و از هفته اول بوندسلیگا در زیگنال ایدونا پارک میزبان ماینس است.

هفته اول بوندسلیگا/ ترکیب اصلی دورتموند و ماینس

بروسیا دورتموند از ساعت 18 و از هفته اول بوندسلیگا در زیگنال ایدونا پارک میزبان ماینس است.
هفته اول بوندسلیگا/ ترکیب اصلی دورتموند و ماینس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author