هفتمین طلای ایران به نام زهرا نعمتی

هفتمین طلای ایران به نام زهرا نعمتی
زهرا نعمتی هفتمین مدال طلای کاروان پارالمپیک کشورمان در بازی‌های 2016 ریو را به نام خود ثبت کرد.

هفتمین طلای ایران به نام زهرا نعمتی

زهرا نعمتی هفتمین مدال طلای کاروان پارالمپیک کشورمان در بازی‌های 2016 ریو را به نام خود ثبت کرد.
هفتمین طلای ایران به نام زهرا نعمتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author