هشدار کره جنوبی به کره شمالی

کره جنوبی هشدار داد: تهدید کره شمالی درباره حمله به دفتر ریاست جمهوری این کشور را به شدت پاسخ خواهد داد.
۲۱:۳۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۴ فروردین


cars

شبکه خانگی

label, , , , , , , , ,

About the author