هشدار هواشناسی به ۱۷ استان کشور

هشدار هواشناسی به ۱۷ استان کشور
سازمان مدیریت بحران کشور درباره آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها، لغزندگی جاده ها و اختلال در تردد در ۱۷ استان هشدار داد.
۰۷:۴۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


هشدار هواشناسی به ۱۷ استان کشور

سازمان مدیریت بحران کشور درباره آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها، لغزندگی جاده ها و اختلال در تردد در ۱۷ استان هشدار داد.
۰۷:۴۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


هشدار هواشناسی به ۱۷ استان کشور

باشگاه خبری ورزشی

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author