هشدار شهردار ناپل به گونزالو ایگواین

هشدار شهردار ناپل به گونزالو ایگواین
گونزالو ایگواین تابستان امسال با قراردادی به ارزش 90 میلیون یورو از ناپولی به یوونتوس پیوست و این مساله باعث خشمگین شدن هواداران ناپولی شد.

هشدار شهردار ناپل به گونزالو ایگواین

گونزالو ایگواین تابستان امسال با قراردادی به ارزش 90 میلیون یورو از ناپولی به یوونتوس پیوست و این مساله باعث خشمگین شدن هواداران ناپولی شد.
هشدار شهردار ناپل به گونزالو ایگواین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author