هشدار سازمان مدیریت بحران کشور درباره وضع جوی امشب و فردا

هشدار سازمان مدیریت بحران کشور درباره وضع جوی امشب و فردا
سازمان مدیریت بحران کشور در اطلاعیه شماره ۳ به مدیران کل بحران برخی استان های کشور درباره وضع جوی امشب و فردا هشدار داد.
۲۱:۱۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


هشدار سازمان مدیریت بحران کشور درباره وضع جوی امشب و فردا

سازمان مدیریت بحران کشور در اطلاعیه شماره ۳ به مدیران کل بحران برخی استان های کشور درباره وضع جوی امشب و فردا هشدار داد.
۲۱:۱۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


هشدار سازمان مدیریت بحران کشور درباره وضع جوی امشب و فردا

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author