هشدار درباره توزیع غذاهای آلوده

هشدار درباره توزیع غذاهای آلوده
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت درباره افزایش توزیع غذاهای آلوده در کنار خیابان و به خطر افتادن سلامتی مردم هشدار داد.
۱۱:۴۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


هشدار درباره توزیع غذاهای آلوده

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت درباره افزایش توزیع غذاهای آلوده در کنار خیابان و به خطر افتادن سلامتی مردم هشدار داد.
۱۱:۴۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


هشدار درباره توزیع غذاهای آلوده

label, , , , , , , , , , , ,

About the author