هدیه را پس فرستادیم/ از کرواسی به قرقیزستان رسیدیم!

هدیه را پس فرستادیم/ از کرواسی به قرقیزستان رسیدیم!
پافشاری کادرفنی تیم ملی در لغو مسابقه رسمی ایران مقابل کرواسی نتیجه بخش بود و با وجود توافق بین دو فدراسیون این مسابقه از دستور کار هر دو تیم خارج شد.

هدیه را پس فرستادیم/ از کرواسی به قرقیزستان رسیدیم!

پافشاری کادرفنی تیم ملی در لغو مسابقه رسمی ایران مقابل کرواسی نتیجه بخش بود و با وجود توافق بین دو فدراسیون این مسابقه از دستور کار هر دو تیم خارج شد.
هدیه را پس فرستادیم/ از کرواسی به قرقیزستان رسیدیم!

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author