هدایتی باز هم به سپیدرود کمک کرد

هدایتی باز هم به سپیدرود کمک کرد
سپیدرود صدرنشین لیگ یک است، در حالیکه بحران‌های مالی شدیدی را پشت سر گذاشته و انباشته شدن مطالبات بازیکنان منجر به برکناری مالک و مدیرعامل سپیدرود شده است.

هدایتی باز هم به سپیدرود کمک کرد

سپیدرود صدرنشین لیگ یک است، در حالیکه بحران‌های مالی شدیدی را پشت سر گذاشته و انباشته شدن مطالبات بازیکنان منجر به برکناری مالک و مدیرعامل سپیدرود شده است.
هدایتی باز هم به سپیدرود کمک کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author