هت‌تریک مسی، گواردیولا را به این شکل درآورد

هت‌تریک مسی، گواردیولا را به این شکل درآورد
لیونل مسی مقابل من‌سیتی هت‌تریک کرد.

هت‌تریک مسی، گواردیولا را به این شکل درآورد

لیونل مسی مقابل من‌سیتی هت‌تریک کرد.
هت‌تریک مسی، گواردیولا را به این شکل درآورد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author