هاشمی رفسنجانی: پس از انقلاب، بعضی‌ها نمی‌پسندیدند ابنیه تاریخی مثل کاخ‌ها باقی بماند

هاشمی رفسنجانی: پس از انقلاب، بعضی‌ها نمی‌پسندیدند ابنیه تاریخی مثل کاخ‌ها باقی بماند
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از مشکلات پس از پیروزی انقلاب، چگونگی حفظ و نگهداری و حتی استفاده از مجموعه میراث‌های فرهنگی کشور بود. بعضی‌ها نمی‌پسندیدند ابنیه تاریخی مثل کاخ‌ها باقی بماند.

هاشمی رفسنجانی: پس از انقلاب، بعضی‌ها نمی‌پسندیدند ابنیه تاریخی مثل کاخ‌ها باقی بماند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از مشکلات پس از پیروزی انقلاب، چگونگی حفظ و نگهداری و حتی استفاده از مجموعه میراث‌های فرهنگی کشور بود. بعضی‌ها نمی‌پسندیدند ابنیه تاریخی مثل کاخ‌ها باقی بماند.
هاشمی رفسنجانی: پس از انقلاب، بعضی‌ها نمی‌پسندیدند ابنیه تاریخی مثل کاخ‌ها باقی بماند

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author