هازارد، بهترین بازیکن ماه لیگ برتر(عکس)

هازارد، بهترین بازیکن ماه لیگ برتر(عکس)
ادن هازارد، ستاره بلژیکی چلسی، به عنوان بهترین بازیکن ماه اکتبر لیگ برتر انتخاب شد.

هازارد، بهترین بازیکن ماه لیگ برتر(عکس)

ادن هازارد، ستاره بلژیکی چلسی، به عنوان بهترین بازیکن ماه اکتبر لیگ برتر انتخاب شد.
هازارد، بهترین بازیکن ماه لیگ برتر(عکس)

دانلود برنامه ایمو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author