هارت: استرلینگ در یورو خواهد درخشید

هارت: استرلینگ در یورو خواهد درخشید
جو هارت، دروازه بان منچسترسیتی معقتد است که رحیم استرلینگ در یورو 2016 خواهد درخشید.

هارت: استرلینگ در یورو خواهد درخشید

جو هارت، دروازه بان منچسترسیتی معقتد است که رحیم استرلینگ در یورو 2016 خواهد درخشید.
هارت: استرلینگ در یورو خواهد درخشید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author