هاجسون: هرگز تسلیم نشدیم

هاجسون: هرگز تسلیم نشدیم
روی هاجسون، سرمربی تیم ملی انگلیس، معتقد است تیمش شایسته پیروزی 3-2 مقابل آلمان بود زیرا ‏حتی بعد از دریافت دو گل هم تسلیم نشدند.‏

هاجسون: هرگز تسلیم نشدیم

روی هاجسون، سرمربی تیم ملی انگلیس، معتقد است تیمش شایسته پیروزی 3-2 مقابل آلمان بود زیرا ‏حتی بعد از دریافت دو گل هم تسلیم نشدند.‏
هاجسون: هرگز تسلیم نشدیم

کیمیا دانلود

ترانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author