هاجسون: راشفورد باعث شد درینک واتر را خط بزنم

هاجسون: راشفورد باعث شد درینک واتر را خط بزنم
سرمربی تیم ملی انگلیس می گوید خط زدن هافبک میانی لستر تصمیم سختی بوده است.

هاجسون: راشفورد باعث شد درینک واتر را خط بزنم

سرمربی تیم ملی انگلیس می گوید خط زدن هافبک میانی لستر تصمیم سختی بوده است.
هاجسون: راشفورد باعث شد درینک واتر را خط بزنم

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author