هاجسون:این‌بهترین‎بازی‎ام‌روی‏‌نیمکت‌انگلیس‌بود

هاجسون:این‌بهترین‎بازی‎ام‌روی‏‌نیمکت‌انگلیس‌بود
روی هاجسون، سرمربی تیم ملی انگلیس، پیروزی شب گذشته تیمش مقابل آلمان را بهترین دیدارش روی ‏نیمکت سه شیرها توصیف کرد.‏

هاجسون:این‌بهترین‎بازی‎ام‌روی‏‌نیمکت‌انگلیس‌بود

روی هاجسون، سرمربی تیم ملی انگلیس، پیروزی شب گذشته تیمش مقابل آلمان را بهترین دیدارش روی ‏نیمکت سه شیرها توصیف کرد.‏
هاجسون:این‌بهترین‎بازی‎ام‌روی‏‌نیمکت‌انگلیس‌بود

اتومبیل

میهن دانلود

label, , ,

About the author