نیکبخت: حرف‌های علی‌آقا درباره برنج را قبول دارم

نیکبخت: حرف‌های علی‌آقا درباره برنج را قبول دارم
روزنامه خبرورزشی نوشت: علیرضا نیکبخت که با شکل و شمایل جالبی در دیدار مقابل منتخب لالیگا دیده شد، در خصوص شکست پرگل‌شان حرف‌های جالبی را بر زبان می‌آورد.

نیکبخت: حرف‌های علی‌آقا درباره برنج را قبول دارم

روزنامه خبرورزشی نوشت: علیرضا نیکبخت که با شکل و شمایل جالبی در دیدار مقابل منتخب لالیگا دیده شد، در خصوص شکست پرگل‌شان حرف‌های جالبی را بر زبان می‌آورد.
نیکبخت: حرف‌های علی‌آقا درباره برنج را قبول دارم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author