نیمکت پرانرژی تیم ملی برابر سوریه

نیمکت پرانرژی تیم ملی برابر سوریه
بازیکنان نیمکت نشین تیم ملی برابر سوریه با توجه به شرایط تیم ملی فرصتی که برای همراهی تیم ملی به دست آوردند از روحیه بالایی برخوردار بودند.

نیمکت پرانرژی تیم ملی برابر سوریه

بازیکنان نیمکت نشین تیم ملی برابر سوریه با توجه به شرایط تیم ملی فرصتی که برای همراهی تیم ملی به دست آوردند از روحیه بالایی برخوردار بودند.
نیمکت پرانرژی تیم ملی برابر سوریه

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author