نیمار در مسیر دریافت حقوقی بیشتر از مسی

نیمار در مسیر دریافت حقوقی بیشتر از مسی
با توجه به قرارداد جدید نیمار با بارسلونا، این ستاره جوان برزیلی در آینده ای نزدیک حقوقی بیشتر از لیونل مسی دریافت خواهد کرد.

نیمار در مسیر دریافت حقوقی بیشتر از مسی

با توجه به قرارداد جدید نیمار با بارسلونا، این ستاره جوان برزیلی در آینده ای نزدیک حقوقی بیشتر از لیونل مسی دریافت خواهد کرد.
نیمار در مسیر دریافت حقوقی بیشتر از مسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author