نیاز منصوریان اجازه برخورد با بختیار را نداد؟

نیاز منصوریان اجازه برخورد با بختیار را نداد؟
بختیار رحمانی در دیدار مقابل سایپا هم برای استقلال از ابتدا بازی کرد.

نیاز منصوریان اجازه برخورد با بختیار را نداد؟

بختیار رحمانی در دیدار مقابل سایپا هم برای استقلال از ابتدا بازی کرد.
نیاز منصوریان اجازه برخورد با بختیار را نداد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author