نگرانی ها از بازی جدید «پوکمون گو»

نگرانی ها از بازی جدید «پوکمون گو»
انتشار بازی جدید «پوکمون گو» سبب نگرانی مقامات و کارشناسان شده، این بازی ویدئویی تاکنون سبب زخمی شدن و کشته شدن چندین نفر در سرتاسر جهان شده است.
۱۷:۴۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


نگرانی ها از بازی جدید «پوکمون گو»

انتشار بازی جدید «پوکمون گو» سبب نگرانی مقامات و کارشناسان شده، این بازی ویدئویی تاکنون سبب زخمی شدن و کشته شدن چندین نفر در سرتاسر جهان شده است.
۱۷:۴۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


نگرانی ها از بازی جدید «پوکمون گو»

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author