نکونام: اتفاقی که برای جباری افتاد باورکردنی نیست

نکونام: اتفاقی که برای جباری افتاد باورکردنی نیست
جواد نکونام به علی جباری پیشکسوت استقلال بابت از دست دادن دخترش تسلیت گفت.

نکونام: اتفاقی که برای جباری افتاد باورکردنی نیست

جواد نکونام به علی جباری پیشکسوت استقلال بابت از دست دادن دخترش تسلیت گفت.
نکونام: اتفاقی که برای جباری افتاد باورکردنی نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author