نکته‌ای که هواداران رئال را نگران کرده/ آمار منفی و عجیب مادریدی‌ها در شهر لیسبون

نکته‌ای که هواداران رئال را نگران کرده/ آمار منفی و عجیب مادریدی‌ها در شهر لیسبون
رئالی‌ها آمار خوبی از انجام مسابقه در شهر لیسبون ندارند.

نکته‌ای که هواداران رئال را نگران کرده/ آمار منفی و عجیب مادریدی‌ها در شهر لیسبون

رئالی‌ها آمار خوبی از انجام مسابقه در شهر لیسبون ندارند.
نکته‌ای که هواداران رئال را نگران کرده/ آمار منفی و عجیب مادریدی‌ها در شهر لیسبون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author