نویدکیا امروز از فوتبال خداحافظی می‌کند

نویدکیا امروز از فوتبال خداحافظی می‌کند
تسنیم نوشت: کاپیتان تیم سپاهان تصمیم دارد پس از دربی اصفهان از دنیای فوتبال به عنوان بازیکن خداحافظی کند.

نویدکیا امروز از فوتبال خداحافظی می‌کند

تسنیم نوشت: کاپیتان تیم سپاهان تصمیم دارد پس از دربی اصفهان از دنیای فوتبال به عنوان بازیکن خداحافظی کند.
نویدکیا امروز از فوتبال خداحافظی می‌کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author