نوری‌زاده: عشوری گفت زانویش صدا داد/ مصدومیت شدید هافبک تراکتورسازی

نوری‌زاده: عشوری گفت زانویش صدا داد/ مصدومیت شدید هافبک تراکتورسازی
هافبک تیم تراکتورسازی در تمرین امروز دچار مصدومیت شدید شد.

نوری‌زاده: عشوری گفت زانویش صدا داد/ مصدومیت شدید هافبک تراکتورسازی

هافبک تیم تراکتورسازی در تمرین امروز دچار مصدومیت شدید شد.
نوری‌زاده: عشوری گفت زانویش صدا داد/ مصدومیت شدید هافبک تراکتورسازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author