نوروزی: هزینه‌های درمان در داخل کشور را تقبل می‌کنیم/ یزدانی خودش باید درباره جراحی تصمیم‌گیری کند

نوروزی: هزینه‌های درمان در داخل کشور را تقبل می‌کنیم/ یزدانی خودش باید درباره جراحی تصمیم‌گیری کند
رئیس فدراسیون پزشکی – ورزشی گفت: پزشکان داخلی توانایی سخت‌ترین جراحی‌ها را دارند و یزدانی نباید نگرانی از این بابت داشته باشد.

نوروزی: هزینه‌های درمان در داخل کشور را تقبل می‌کنیم/ یزدانی خودش باید درباره جراحی تصمیم‌گیری کند

رئیس فدراسیون پزشکی – ورزشی گفت: پزشکان داخلی توانایی سخت‌ترین جراحی‌ها را دارند و یزدانی نباید نگرانی از این بابت داشته باشد.
نوروزی: هزینه‌های درمان در داخل کشور را تقبل می‌کنیم/ یزدانی خودش باید درباره جراحی تصمیم‌گیری کند

label, , , , , , , , , , ,

About the author