نماینده ملایر در مجلس گفت:حاشیه نشینی، معضل بزرگ شهرهای ایران شده است

نماینده ملایر در مجلس گفت:حاشیه نشینی، معضل بزرگ شهرهای ایران شده است
کاظمی، گفت: تمرکز زدایی از مرکز شهر و افزایش سطح خدمات دهی به حاشیه های شهر باید جدی گرفته شود.

نماینده ملایر در مجلس گفت:حاشیه نشینی، معضل بزرگ شهرهای ایران شده است

کاظمی، گفت: تمرکز زدایی از مرکز شهر و افزایش سطح خدمات دهی به حاشیه های شهر باید جدی گرفته شود.
نماینده ملایر در مجلس گفت:حاشیه نشینی، معضل بزرگ شهرهای ایران شده است

خرید بک لینک قوی

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author