نمایشگاه «نقش سرو» در آثار موزه ای

نمایشگاه «نقش سرو» در آثار موزه ای
نمایشگاه «نقش سرو در آثار تاریخی ایران» در موزه ملی ملک برپاست. در این نمایشگاه آثار متعدد در رشته های مختلف هنری با چیدمانی زیبا در معرض دید دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی قرار گرفته است.
۱۱:۴۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۳۱ اردیبهشت


نمایشگاه «نقش سرو» در آثار موزه ای

نمایشگاه «نقش سرو در آثار تاریخی ایران» در موزه ملی ملک برپاست. در این نمایشگاه آثار متعدد در رشته های مختلف هنری با چیدمانی زیبا در معرض دید دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی قرار گرفته است.
۱۱:۴۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۳۱ اردیبهشت


نمایشگاه «نقش سرو» در آثار موزه ای

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author