نمایشگاه تهران کهن شهر من

نمایشگاه تهران کهن شهر من
نمایشگاه تهران، کهن شهر من با آثاری از هزاره ششم پیش از میلاد تا قرون میانه اسلامی در موزه ملی ایران برپاست. در این نمایشگاه ۱۱۲ قلم از آثار تاریخی منطقه فرهنگی تهران به نمایش درآمده است.
۱۱:۵۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


نمایشگاه تهران کهن شهر من

نمایشگاه تهران، کهن شهر من با آثاری از هزاره ششم پیش از میلاد تا قرون میانه اسلامی در موزه ملی ایران برپاست. در این نمایشگاه ۱۱۲ قلم از آثار تاریخی منطقه فرهنگی تهران به نمایش درآمده است.
۱۱:۵۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


نمایشگاه تهران کهن شهر من

بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author