نقطه ضعف بیرانوند مشخص شد

نقطه ضعف بیرانوند مشخص شد
دروازه بان پرسپولیس دو گل آخری که دریافت کرده با شوت از راه دور بوده است.

نقطه ضعف بیرانوند مشخص شد

دروازه بان پرسپولیس دو گل آخری که دریافت کرده با شوت از راه دور بوده است.
نقطه ضعف بیرانوند مشخص شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author