نقش سازمان مالیاتی در منحل شدن تیم بانوان استقلال

نقش سازمان مالیاتی در منحل شدن تیم بانوان استقلال
مدیرعامل استقلال توضیحاتی درباره عدم فعالیت تیم فوتبال بانوان این باشگاه ارائه کرد.

نقش سازمان مالیاتی در منحل شدن تیم بانوان استقلال

مدیرعامل استقلال توضیحاتی درباره عدم فعالیت تیم فوتبال بانوان این باشگاه ارائه کرد.
نقش سازمان مالیاتی در منحل شدن تیم بانوان استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author