نقش زیزو در برد دراماتیک رئال(عکس)

نقش زیزو در برد دراماتیک رئال(عکس)
رئال مادرید برد دراماتیک امشب خود برابر اسپورتینگ را بی شک مدیون تعویض های طلایی زیدان است. زیزو در شرایطی که تیمش 1-0 عقب بود، خامس و موراتا را به زمین آورد و همین دو بازیکن سازنده گل دوم کهکشانی ها بودند.

نقش زیزو در برد دراماتیک رئال(عکس)

رئال مادرید برد دراماتیک امشب خود برابر اسپورتینگ را بی شک مدیون تعویض های طلایی زیدان است. زیزو در شرایطی که تیمش 1-0 عقب بود، خامس و موراتا را به زمین آورد و همین دو بازیکن سازنده گل دوم کهکشانی ها بودند.
نقش زیزو در برد دراماتیک رئال(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author