نظر شما درباره این عکس چیست؟/ محسن کریمی

نظر شما درباره این عکس چیست؟/ محسن کریمی
محسن کریمی بهترین بازیکن استقلال در بازی با گسترش فولاد بود.

نظر شما درباره این عکس چیست؟/ محسن کریمی

محسن کریمی بهترین بازیکن استقلال در بازی با گسترش فولاد بود.
نظر شما درباره این عکس چیست؟/ محسن کریمی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author