نظر شما درباره این عکس چیست؟/ زمین گل‌آلود ورزشگاه تانکو عبدالرحمان

نظر شما درباره این عکس چیست؟/ زمین گل‌آلود ورزشگاه تانکو عبدالرحمان
مسابقه تیم‌های ملی ایران و سوریه در مالزی برگزار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید.

نظر شما درباره این عکس چیست؟/ زمین گل‌آلود ورزشگاه تانکو عبدالرحمان

مسابقه تیم‌های ملی ایران و سوریه در مالزی برگزار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید.
نظر شما درباره این عکس چیست؟/ زمین گل‌آلود ورزشگاه تانکو عبدالرحمان

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author