نظر شما درباره این عکس چیست؟/ جوانان فوتبال و صعود به جام‌جهانی بعد از ۱۶سال

نظر شما درباره این عکس چیست؟/ جوانان فوتبال و صعود به جام‌جهانی بعد از ۱۶سال
جوانان فوتبال ایران به یک موفقیت خیلی بزرگ رسیدند.

نظر شما درباره این عکس چیست؟/ جوانان فوتبال و صعود به جام‌جهانی بعد از ۱۶سال

جوانان فوتبال ایران به یک موفقیت خیلی بزرگ رسیدند.
نظر شما درباره این عکس چیست؟/ جوانان فوتبال و صعود به جام‌جهانی بعد از ۱۶سال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author