نشست کلینتون و نمایندگان سازمان های اطلاعاتی آمریکا

نشست کلینتون و نمایندگان سازمان های اطلاعاتی آمریکا
هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه در نشستی محرمانه با نمایندگان سازمان های اطلاعاتی این کشور شرکت کرد.
۱۹:۴۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


نشست کلینتون و نمایندگان سازمان های اطلاعاتی آمریکا

هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه در نشستی محرمانه با نمایندگان سازمان های اطلاعاتی این کشور شرکت کرد.
۱۹:۴۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


نشست کلینتون و نمایندگان سازمان های اطلاعاتی آمریکا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author