نشست رسانه ای کشورهای حوزه دریای خزر

نشست رسانه ای کشورهای حوزه دریای خزر
نشست مشترک رسانه های کشورهای حاشیه دریای خزر در جمهوری آذربایجان با امضاء تفاهم نامه همکاری به کار خود پایان داد.
۱۶:۱۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


نشست رسانه ای کشورهای حوزه دریای خزر

نشست مشترک رسانه های کشورهای حاشیه دریای خزر در جمهوری آذربایجان با امضاء تفاهم نامه همکاری به کار خود پایان داد.
۱۶:۱۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


نشست رسانه ای کشورهای حوزه دریای خزر

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author