نشست بی رونق اتحادیه عرب و ناکامی سعودی‌ها ضد ایران

نشست بی رونق اتحادیه عرب و ناکامی سعودی‌ها ضد ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: صدور بیانیه جداگانه کمیته چهارجانبه اتحادیه عرب علیه ایران در حاشیه اجلاس اخیر موریتانی نشان دهنده ناکامی سعودی‌ها در اجماع‌سازی است.
۱۶:۳۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


نشست بی رونق اتحادیه عرب و ناکامی سعودی‌ها ضد ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: صدور بیانیه جداگانه کمیته چهارجانبه اتحادیه عرب علیه ایران در حاشیه اجلاس اخیر موریتانی نشان دهنده ناکامی سعودی‌ها در اجماع‌سازی است.
۱۶:۳۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


نشست بی رونق اتحادیه عرب و ناکامی سعودی‌ها ضد ایران

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author