نساجی با لشکر نصف و نیمه در اراک 

نساجی با لشکر نصف و نیمه در اراک 
تیم نساجی در شرایطی به اراک سفر کرد، که بیشتر بازیکنان اصلی خود را همراه ندارد.

نساجی با لشکر نصف و نیمه در اراک 

تیم نساجی در شرایطی به اراک سفر کرد، که بیشتر بازیکنان اصلی خود را همراه ندارد.
نساجی با لشکر نصف و نیمه در اراک 

label, , , , , , , , , , , ,

About the author